Sıhhat meslek teşkilat temsilcileri 5 acil talebin hepsi karşılanana kadar fiil meydana getirecek.

Türk Tabipleri Birliği’nde bir araya gelen sıhhat meslek örgütlerinin temsilcileri, Sıhhat Bakanı’nın “Beyaz Düzeltim” adı altında duyurduğu düzenlemeleri değerlendirdi. Görüşmede ilk olarak Sıhhat Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği ile Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği değerlendirildi. Meydana getirilen konuşmalarda performans sisteminin aynı tarzda sürmesinin emek verme koşullarını ağırlaştırma ve sağlıkta sertliği tırmandırma neticelerini doğurabileceği, yanı sıra disiplin ceza sayısının artabileceği açıklandı. Hukuki sürecin de ele alındığı görüşmede 5 acil talep belirlendi. “Duyurulan yönetmeliklerde kapsam dışı kalan üçüncü basamak ile ilgili beklenen yönetmeliğin 15 Eylül 2022 tarihindeki uygulamada hayata geçirilmemesi durumunda, platform olarak acil fiil kararımızı açıklayacağımızı, tüm taleplerimiz gerçekleşene kadar eylemlere ve mücadeleye devam edeceğimizi bildiriyoruz” denildi.

İŞTE O 5 ACİL TALEP

Meydana getirilen ortak açıklamada “Sağlığımız için 5 öncelikli talebimiz” başlığıyla dile getirilen talepler şöyleki:

ETKİLİ BİR SAĞLIKTA ŞİDDET YASASI

Daha ilkin çıkarılan sağlıkta sertlik yasaları, sağlıkta sertliği bitirmekte etkili olmaktan fazlaca uzaktır. Etkili bir “Sağlıkta Şiddete Yönelik Yasa Teklifi”, Meclis açılır açılmaz, öncelikli olarak gündeme alınmalı ve yasalaşmalıdır. “Beyaz Düzeltim” adı altında piyasaya sürülen son iki ödeme düzenlemesi (Sıhhat Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği, Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişim Yapılmasına Dair Yönetmelik), sağlıkta sertliği azaltması bir yana sağlıkta sertliği “teşvik” edecek düzenlemeler içermektedir. Sağlıkta şiddetin çözümü için her alanda, bütünlüklü bir yaklaşım gerekmektedir.

DAHA GÜVENLİ VE SAĞLIKLI ÇALIŞMA KOŞULLARI 

Daha iyi bir sıhhat hizmeti verebilmemiz için; Tüm hekimler ve sıhhat çalışanlarının emek verme ortamları, emek verme süreleri ve iş yükleri; bilimsel veriler ışığında ilgili emek-meslek örgütlerinin de iştirakı ve denetimiyle sağlanmalıdır. Hekimleri de hastaları da mağdur eden, hekimlere karşı sertlik deposu olan, halkın sağlığını tehlikeye atan 5 dakikada muayene dayatmasından vazgeçilmelidir. Sıhhat hizmetleri; hekimin ve toplumun hak etmiş olduğu şekilde; bilim ve evrensel değerler çerçevesinde sunulmalıdır. Başta Aile Sağlığı Merkezleri (ASM) olmak suretiyle kamusal bir hizmet olan sıhhat hizmeti; kamu binalarında, kamu imkanlarıyla verilmelidir. Sıhhat hizmetlerinin temeli olan birinci basamak sıhhat hizmetlerine kafi kaynak ayrılmalı, doktor başı 1500 kati kayıtlı kişi düşecek şekilde aile hekimi sayısı artırılmalı.

NİTELİKLİ EĞİTİM

Üniversite ve uzmanlık eğitimi kontenjanları, ilgili emek ve meslek örgütlerinin ağırlıkta olduğu bir kurulla liyakate dayalı ve bilimsel ölçütlere bakılırsa oluşturulmalıdır. Kontenjanların ve müfredatın belirlenmesi ve uygulanmasında; ülkenin gerçek sıhhat hizmeti ihtiyacı, kurumların eğitimle ilgili yeterlilikleri benzer biçimde özellikler göz önünde bulundurulmalı;  internasyonal ve bilimsel standartlar sağlanmadan yeni eğitim kurumu açılmamalıdır. Sıhhat sisteminde de eğitimde de koruyucu sıhhat hizmetleri öncelenmelidir. Sıhhat meslek öğrencilerinin ücret ve yetişim olanaklarıyla ilgili mevzuatta düzenleme yapılmalıdır. Asistan ve intörn hekimlerin eğitim, dinlenme haklarını ellerinden almayan ücret düzenlemesi derhal hayata geçirilmelidir.

COVID-19 PANDEMİSİ ÖZELİNDE GÜVENCE

COVID-19 tüm hekimler ve sıhhat çalışanları için illiyet bağları aranmaksızın meslek hastalığı sayılmalı ve yasal dayanağı olmalıdır. Pandeminin başlangıcından itibaren tüm doktor, sıhhat çalışanlarının yıpranma oranı, geçmişi de içerecek şekilde bir yıla 120 gün olmalıdır. Pandemi bittiğinde ise tüm sıhhat çalışanlarına beş yıla bir yıl yıpranma oranı verilecek şekilde düzenleme yapılmalıdır. Pandemide sıhhat kurumlarında ve filyasyonda vazife alan diş hekimleri başta olmak suretiyle sıhhat çalışanlarına kendi alanı haricinde görevlendirmeler yapılmıştır. Pandemi dahi olsa tüm görevlendirmeler, alana uygun olan unvan ve görevlerdeki kişiler göz önünde bulundurularak planlı ve güvenceli bir halde yapılmalıdır.

EKONOMİK VE ÖZLÜK HAKLARIN KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİ

Şehir Hastanesi

Kent Hastanesi “Tamamlayıcı Tıp” İle “İyileşmeye” Güç Katıyor

Tüm ücretler, özlük haklarından feragat etmemiz istenmeden; tek kalemde ve emekliliğe yansıyan şekilde olmalıdır. İzin, rapor ve eğitimlerde ücret kesintisi yapılmamalı; ücret belirlemede toplu görüşme değil toplu sözleşme esas olmalıdır. Tüm sıhhat çalışanları, yoksulluk sınırının üstünde aylık net gelire haiz olmalıdır. Hekimlerin aylık en düşük net geliri, yoksulluk sınırının minimum iki katı olmalıdır. Aynı işi meydana getiren çalışanlar içinde değişik istihdam modelleri sebebiyle oluşan eşitsizliği gidermek amacıyla tek ve güvenceli istihdam modeli sağlanmalıdır. Sağlığa ayrılan bütçe kafi hale getirilmeli, aile hekimliği kapsamındaki tüm ödemeler, günümüz şartlarına bakılırsa düzenlenmelidir. “Beyaz Düzeltim” diye vasıflandırılan kapsam içi adil olmayan, kapsam dışı eşit olmayan (112, İSM, TSM, temel tıp bilimleri… ) tüm düzenlemeler adil ve eşit hale getirilmeli; aslına bakarsanız gecikmiş ve taleplerimizi karşılamakta yetersiz olan düzenlemelerin hepsi, 1 Temmuz 2022’yi kapsayacak şekilde yapılmalıdır.

5 ACİL TALEBE İMZA ATAN MESLEK ÖRGÜTLERİ ŞÖYLE;

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF), Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN), Birinci Basamak Sıhhat Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası (BDS), Doktor Birliği Sıhhat ve Toplumsal Hizmet Çalışanları Sendikası (Doktor Birliği), Kamu Diş Hekimleri Derneği (KADHED), Sıhhat ve Toplumsal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) ile Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) katılmış olduğu toplantıdan çıkan metne Genel Sıhhat ve Toplumsal Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası (Genel Sıhhat-İş), Doktor ve Öteki Sıhhat Çalışanları Kamu Sıhhat ve Toplumsal Hizmetler Sendikası (Doktor-Sen), Doktor ve Öteki Sıhhat Çalışanları Sıhhat ve Toplumsal Hizmetler Kamu Görevlileri Sendikası (Doktor-Sen), Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği (Tüm Rad-Der), Türk Dişhekimleri Birliği (TDB) de imza attı.